šorīt šai pasaulē lūkošos tā,

kā to skatītu pirmo reizi

sevi un tevi un cilvēkus līdzās

VISU  – kā pirmo reizi!

 

šodienā nebūs nekas, kas jau bijis

šodien – viss  pirmo reizi

gribu un varu un nolikšu malā

brilles, kas visu redz labāk

 

šorīt es atveru acis caur sirdi

saklausu dvēseles elpu

nē, no pieredzes neatsakos

tomēr visu nolieku malā

 

šorīt un šodien – nekas vēl nav bijis

viss notiek kā pirmo reizi

šodien – itin kā pirmo reizi

sevī, tevī un pasaulē veros

 

kāpēc tā vajag?

jo vēlos būt brīva

 

pieredzes neatsakos

 

tomēr šorīt es atveru acis

caur sirdi

un savādāk,

savādāk skatos

 

man vienkārši vajag

(tik ļoti vajag!)

 

vienu TĪRU dienu

bez brillēm,

kas visu redz labāk

 

man vienkārši vajag

šo pasauli vēlreiz

caur sevi,

bet savādāk

SATIKT

 

bez brillēm,

kas visu redz labāk

 

vienu pilnīgi tīru dienu

vienu pilnīgi brīvu dienu

 

šo dienu, kurā vienkārši mīlēt

mīlēt ar mirdzošu sirdi

mīlēt kā pirmo reizi,

(bez bailēm mīlēt)

 

šo dienu, kurā piedzimt no jauna

un ticēt, ar dvēseli ticēt

ka varu šo pasauli satikt,

sevi un tevi satikt

no jauna,

kā pirmo reizi

 

nekas cits vēl nav bijis

kā tikai..

 

..MĪLESTĪBA