4 + 13 =

Kontakti: 

Pašizaugsmes skola Sapņu īstenotājiem

SIA “iSolve” , reģ. nr. 41203066186                             

tālrunis: 29 725 196

e-pasts: isolvesia@gmail.com                     

e-pasts: dace@dacepa.com