Veltījums Tev – Tavā dzimšanas dienā!

 

ziedi, ziedi – cik spēka!

ziedi tā, lai citi ziedi

nenobrīnīdamies,

apjukuši

nezinot, kas tā par neredzētu pļavas puķi

savā starpā izbrīnīti spriestu:

“Kaut es ar’,

kaut es ziedēt spētu!”

 

dziedi, dziedi – skaņi un dzidri!

skaļāk par lakstīgalu,

līksmāk par cīruļtreļļiem

dziedi tā, lai visi citi putni

izbrīnīti klausīdamies Tevī,

teiktu:

“dziedi skaļāk, dziedi par mums visiem,

dziedi!

dziedi sirdī un balsī dziedi!

Tev tik labi sanāk! Dziedi!!!”

 

smejies kā strautiņš smej pavasarī

rotaļājoties ar akmentiņiem,

saulstarus ķerdams un mukdams

kā virpuļa dejā,

smejies no visas sirds!

ielaid laimi sevī!

smejies kā strautiņš smej agrā pavasarī

 

mīli, mīli – mīli no visas sirds

mūs, savus mīļos un

sevi

jā – sevi neaizmirsti

par sevi visbiežāk atceries,

dzirdi?

 

 

par sevi atceries biežāk,

par sevi domāt

un sevi mīlēt

atceries biežāk

(ja ikdienas skrējienā,

netīšam – nesadzirdam,

netīšām – paskrienam garām..)

 

iekāp pļavas ziedos,

apgulies zālē kā bērnībā

un raugies debesīs,

nejūti raižu un rūpju

 

zīmē debesīs mākoņus,

mākoņus atdzīvini,

lai kāds kļūst par

Tavu sapņu zirgu,

lai kāds – par priecīgu

kaķēntiņu

(par ko vien Tu vēlies – mākoņus atdzīvini!)

 

ZIEDI, DZIEDI un SMEJIES!

MĪLI!

Ielaid LAIMI sevī!

 

rūpes un raizes – pa vējam

lūdz vējam, lai aiznes tās prom

nevienu skumju dienu

vairs nelaid pie sevis

 

un ja nu kāda

pavisam netīši

iemaldās,

saki:

“skumjajām dienām – gana.

un punkts.”

(parādi durvis, ja vajag,

reizēm tā vajag!)

 

ziedi, dziedi un smejies

cik spēka!

 

mīli!

 

pļavā, kas Tavā sirdī,

ieskrien un izdejojies

no visas

sirds

 

ja kāds prasa gadus,

saki kā jūties,

sauc gadus no sirds

(ne no papīriem gūtos)

 

ZIEDI, DZIEDI un SMEJIES!

MĪLI!

Ielaid LAIMI sevī!

 

smejies kā strautiņš agrā pavasarī

 

dziedi kā lakstīgala: skanīgi, liegi

un ziedi!

 

Ziedi no visa spēka!!!

 

Daudz laimes dzimšanas dienā Tev, mammu!!!  

(hug)  (flower)  (flower)  (flower)  (sun)  

 

 Dace