vārdi, kas bez vārdiem
izskan vien sirdīs
nav mazāk nedzirdami
par tiem, kas pateikti skaļi

sirds sacītos vārdus
tieši tā arī sirdis sadzird
BEZ vārdiem

***
lai paliek starp sirdīm
bez skaņas trīs pateiktie vārdi

skaņas neesamība
sirds vārdu patiesumu
nemazina

sirds vārdnīcā
neīstu vārdu nav,
arī tukšu ne

***
sirds
vārdus

sirsnīgi

sajūt

***
sirds vārdnīcas
priekšrocība:

vārdi izskan

pa īstam