Šorīt pamodos ļoti, ļoti agri un sadzirdēju lūk, šo. Protams, pierakstīju 😉 

Dvēseles spēks

ļauju, lai dvēsele runā

ļauju, lai dvēsele dzied

neslēpju dvēseli tumsā,

ļauju tai pasaulē iet

 

dāvinu dvēselei savai

iespēju satikties,

lūkojos dvēseles acīs

ieraugu klusu “paldies”

 

saku: “Tev reizēm sāpēs!”

dvēsele sirsnīgi smej

ar basajām kājām nātrēs

kurš gan nezin, ka nātres dzeļ?

 

skauju dvēseli rokās savās

jūtu drosmi, kas dvēselē mīt

tā glāstoši skar manu sirdi

tūlīt aicina: “Nāci man līdz!”

 

lielu spēku tad sajūtu sevī

lielu prieku tad dodos tai līdz

dvēsele vēlreiz noglāsta sirdi

un nočukst: “Mums izdosies.”

 

ļauju dvēselei savai runāt

ļauju dvēselei dziesmās diet

caur savas dvēseles spēku

varu droši šai pasaulē iet!

 

un nātres patiešām var sadzelt

šaubu pinekļi arī var siet

tad apstājos sevī un lūdzos:

“ļauj man un dvēselei iet!”

 

šaubas nosarkst un nātres vairs nedzeļ

rasas lāsītēs iemirdzas prieks

dzirdu dvēseli savu dziedam:

“Mūs sadzird! Mūs sadzird! Mūs sadzird!”

“Mūs sadzird! Tik turpinām iet!”

 

ļauju, lai dvēsele runā

ļauju, lai dvēsele dzied

 

dāvinu dvēselei savai

iespēju satikties

 

/Dace Pavloviča/