debesīs zvaigžņu mazulis

mazajos greizajos ratos

 

mēness tēta mīlestības sasildīts

un polārzvaigznes

vērīgā acu skatiena pieskatīts

ar zvaigznēm rotaļājas

 

mazie greizie rati

zvaigžņu mazulim

mirdzošām

zvaigznēm piebērti

 

katru zvaigznīti

mazulis rociņās paņemt

un aplūkot drīkst

 

lūkot, lai katra zvaigznīte

ratos paliek un nejauši,

tāpat vien ārā no ratiem

tā neizkrīt

 

tomēr plašajā debess jumā

zvaigžņu mazulis

mazo zvaigznes podziņu piešūt drīkst,

ja redz uz zemes

dvēseles divas,

 

kas

acu skatienā vien,

savas sirdis ir savijušas

 

***

 

Jā, reizēm ir tā, ka

skatoties debesīs

mākoņi zvaigznītes

ieraudzīt liedz

 

neviens nezinās skaidri pateikt,

bet varbūt tāpēc,

 

ka

dvēsele dvēselei

tajā brīdī

nevis mīļumu dāvā,

bet sāpes un asus vārdus

dusmās sviež?

 

un mākoņi zvaigznītes sargā

 

neļauj sāpēm

debesu

zvaigznītēs

ienākt

 

mākoņi sargā,

lai katra zvaigžņu mazuļa

debesīs iešūtā zvaigznīte

tur arī paliek

 

un ja vajag,

asos vārdus un sāpes

baltie, pūkainie mākoņi

lietus mākoņos saliek,

tie nolīst pār pļavu

un sāpju vairs nava!

 

***

 

jaunu zvaigznīti debesīs uzšūt

zvaigžņu mazulim ļauts,

 

ja divas dvēseles

bezgalīgajā

debess un zemes jumā

viena otru

ar sirdi atradušas

 

jā,

viena zvaigznīte debesīs

par divām mīlošām sirdīm

 

un atkal, pavisam klusi,

ar sirdi lūgšu,

 

(ja vari, lūdz arī Tu),

 

lai zvaigžņu mazulim

jaunu zvaigžņu podziņu

no ratiem paņemt

un debesīs ielikt

katru sekundi ļauts

 

jo mīlošas sirdis

plašajā debess jumā

nevar būt par daudz