ar dvēseli lūdzu –

šovakar

esi pavisam kluss.

ieklausies..

 

Dzirdi?

 

dvēseles sarunājas

 

un klusums vairs nav tik kluss

un klusums nemaz nav viens

 

apskāvušās dvēseles

viena otru ietinušas

zvaigžņu apmetnī

stundām ilgi

klusējot

sarunājas

 

Kā gan bez vārdiem

Var pateikt

TIK

daudz?

 

kad vārdu nav,

tik PATIESI un

tik TĪRI

dvēseles sarunājas

 

mīlestība debesis apskāvusi

debesis dvēseles apskāvušas

zvaigžņu mēness tētis

caur mēness sidraba staru kā tiltu

ļauj dvēselēm satikties

 

kad vārdu nav,

tik patiesi

un tik tīri

dvēseles

sarunājas

 

un

debesis

ir

nomodā