Šajā sapņu vietnē sapņot ne tikai drīkst, bet pat ļoti būtu vēlams – jo tieši tādam nolūkam tā arī tika radīta! ;) Joprojām ticu, ka sapņi piepildās. Paļāvīgi ticu. Un man ir kāds ļoti, ļoti kvēls un patiešām milzīgs sapnis. Nē, tas nav mans Lielais sapnis. Lielais sapnis vēl ir ļoti mazs salīdzinājumā ar šo. Šis sapnis ir tik ļoti īpašs, ka gribētos to pazemīgi nodēvēt par Dvēseles Sapni. Par tādu sapni, kuru iespējams sadzirdēt vien ar dvēseli. Steigā un garāmskrienot ne. Un tas ir kaut kas tik vērtīgs, ka ko tādu nenopirksi ne par kādām pasaules bagātībām. Tas ir brīnums, kas mīt katrā no mums. Sirdsapziņa 😉

Cik brīnumaina gan kļūtu šī pasaule, ja ikviens cilvēks vienmēr spētu rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu. Spētu pieņemt lēmumus, ieklausoties savā sirds balsī. Nedarītu otram neko tādu, ko negribētos uz savas ādas izbaudīt pašam. Tik milzum daudz jomas pašas no sevis sakārtotos! Ļaujot uzziedēt fantastiskai un PRĀTAM NEAPTVERAMAI CILVĒKMĪLESTĪBAI.

Ļaujot piedzimt tādai pasaulei, kas:

⁞ Brīva no kariem, jo tie pretrunā ar cilvēciskām vērtībām. To vietā ļaujot uzplaukt mieram un harmonijai. Tā būtu pasaule, kurā neviens vairs negribētu atņemt dzīvību otram, mēģinot pierādīt savu visvarenību. Jo pilnīgi visi jau tagad savā dziļākajā būtībā esam vienādi. Mēs esam Cilvēki. Cilvēki, kuriem dāvāta brīnišķīga spēja. Spēja mīlēt vienam otru. Nevis iznīcināt, bet mīlēt.

⁞  Brīva no naida, jo tā vietā valdītu visaptveroša un sargājoša mīlestība.

⁞  Brīva no cilvēku radītām ciešanām un sāpju asarām, jo mēs vairs nemestu sprunguļus otra cilvēka ratu rumbā. Tā vietā pazemīgi noliektos pie ratu rumbas un palīdzētu tos izņemt.

⁞  Brīva no egoisma, tā vietā valdītu spēja iejusties otra cilvēka ādā un spēja līdzi just.

⁞  Brīva no vienaldzības, jo sirdsapziņa neļautu klusēt, ja pieredzētu kādu netaisnību. Un mēs vienmēr spētu pasniegt viens otram roku brīdī, kad nepieciešama palīdzība. Mēs justu šo brīdi bez jautāšanas. Un lieki nedomājot sniegtu tik ļoti nepieciešamo atbalstu.

⁞  Brīva no aprēķina un materiālisma, jo dzīve saskaņā ar sirdsapziņu pilnīgi noteikti ļautu mums saņemt mūsu dienišķo maizi.

⁞  Brīva no vēlmes kritizēt un nosodījuma, tā vietā ļaujot uzplaukt savstarpējai sapratnei un  cieņai vienam pret otru.

⁞  Brīva no meliem, tā vietā piedzīvojot patiesību. Visu, kas īsts un neviltots. Bez izlikšanās. Līdz sirds dziļumiem – patiess.

Kaut ikviens no mums –  ar šo pašu brīdi (ja vien tas jau netiek darīts 😉 ) spētu sākt dzīvi saskaņā ar savu dvēseles balsi. Vēl itin nekas nav nokavēts. Lai ikvienam no mums pietiktu spēka, ar kura palīdzību mēs varam vienkārši un no sirds lūgt piedošanu visiem, kuriem pāri esam nodarījuši. Un piedot cilvēkiem, kuri mūs tīši vai netīši sāpinājuši.

Ticu, ka mēs varam mainīt šo pasauli! Vairs neizbradāt otra cilvēka dvēselīti ar dubļainiem zābakiem.  Un varam sākt ar mūsu mazo, ļoti, ļoti mīļo Latviju. Jā, ticu, ka mēs varam pārtraukt šo nebeidzamo cilvēku izraisīto ciešanu virteni..

Līdzīgi kā ielu krustojumos – uzlikt lielu STOP zīmi pirms doties tālāk – un apstāties un padomāt – vai tas ko daru, ir saskaņā ar manu sirdsapziņu? Ja atbilde ir jā, droši un lieliem soļiem doties sirds aicinātajā virzienā 😉 Ja atbilde ir noliedzoša, vairs neturpināt to ceļu. Izvēlēties tādu ceļu, kas spēj vairot mīlestību. Dzīvi saskaņā ar sirdsapziņu.

Ar sirsnību un mīļumu pret ikvienu no jums,

Dace