Kā Zvaigžņu mazulis Zemi satika.. /fragments/

Kā Zvaigžņu mazulis Zemi satika.. /fragments/

“Esmu bijusi visur. Aiz laimes – septītajās debesīs. Dziļās bēdās – gulējusi peklē,  pa kripatai vien uzlasot vieglprātīgi izsaimniekotās spēka molekulas. Gan Septītajās debesīs. Gan Peklē. Bet visvairāk spēka ieguvu, nonākdama uz Zemes. Un pastāstīšu tev...