Vai ceļš, kuru šobrīd ej, ved Tevi tuvāk sev vai prom no ..sevis?

Tikai Tu vari to mainīt. Šajā pašā mirklī.
Un Tava sirds zina atbildes.
Atliek vien sadzirdēt. Un – rīkoties.

Un – ja Tev nepieciešams atbalsts, piedāvāju Tev:

1) sarunu (klātienē/virtuāli) – kuras laikā noskaidrosim, kas ir tas, kas tev visvairāk traucē virzīties uz priekšu vai arī vienkārši kopīgiem spēkiem atrisināsim Tev aktuālo problēmsituāciju;

2) programma “Love Now – padziļināts pašizziņas kurss 28 dienu garumā fundamentālu un ilgnoturīgu iekšējo pārvērtību realizēšanai.  Programma noris attālināti ar e-pastu starpniecību, līdz ar to nav svarīgi, kur tu atrodies – vienīgais nosacījums – interneta un pēc vajadzības arī WhatsApp pieejamība (programmas maksa – pēc individuālas vienošanās, atkarībā no tā, vai būs nepieciešama mana klātbūtne vai programmu īstenosi patstāvīgi)

3) programma “Ar katru soli tuvāk SEV” (pēc būtības līdzīga, bet ne tik padziļināta un fundamentāla kā programma “Love Now”) – iedvesmojošs un motivējošs 30 dienu kurss. kas katrai dienai dos savu ievirzi un palīdzēs tev iekšēji pārslēgties, palūkoties uz situācijām no citu skatu punkta. Un ar katru soli nokļūt tuvāk sev. (programmas maksa – pēc individuālas vienošanās)

Dod ziņu – atradīsim vispiemērotāko risinājumu tieši Tev!

Ar sirsnību,

Dace